Kopperskjerpet hyttefelt på Raje

Hyttetomter på Raje med meget gode sol og utsiktsmuligheter,
Tomtene ligger luftig til i en tynt bevokst furuskog.

 

For at det i fremtiden ikke skal bli unødige konflikter med grunneier og hytteeier gir vi tomtene utsiktsrett, dvs. trær som skygger unødig kan hugges i samråd med grunneier og andre naboer. Alle må være enige, men grunneier kommer til å stille seg positiv til alle tilfeller. Treet hugges mot en normal kompensasjon til grunneier for fjerning av treet, noe grunneier normalt gjør.

 

Vi anbefaler  alle å komme på en uforpliktende visningsrunde, vi tar også sikte på etter hvert og ha en visningshytte på en av tomtene for utprøving en helg 

Vi holder til litt utenfor Skollenborg i Kongsberg. Ring oss på 913 63 614 eller send oss en e-post på tom.erik.landemoen@eposthuset.no

Send oss en melding

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.