Velkommen til Landemoen skog og service

Vi er et firma på Skollenborg i Kongsberg kommune.
I hovedsak arbeider vi innen trevirke i vår respektive kommune.

Tilbudene utvides og vi kan nå reklamere med utleie,
samt hyttetomter, som et ledd i vårt nye satningsområde.


Vi legger stor vekt på å møte kundens behov og med dette som en del av vår filosofi, ser vi at dette gir utslag i fornøyde arbeidsgivere.

 

Med vennlig hilsen
Tom Erik Landemoen